GEREL Bedelsiz Sermaye Arttırımı Açıkladı

Şirket bugün KAP ta yaptığı açıklama ile 2017 yılı dönem kar payından karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL bedelsiz pay olarak dağıtılması suretiyle bedelsiz sermaye artırılmasına karar verdiklerini bildirdi.

 

Şirket Tarafından KAP ta yapılan açıklama şu şekilde;

 

Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki hususları karar altına almışlardır.

  1. Şirket’in mevcut 150.000.000 Türk Lirası kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 55.304.947 Türk Lirası olan çıkarılmış sermayesinin, 24.695.053 TL tutarında %44,65 oranında artırılmak suretiyle 80.000.000 TL’na çıkarılmasına,
  2. Bu çerçevede, iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle bedelsiz pay karşılığı artırılan 17.695.053 TL’nin 1.865.908,80 TL’si Sermaye Olumlu Farklarından, 15.829.144,20 TL’sinin Gayrimenkul Satış Karından karşılanmasına,
  3. Yine 2017 yılı dönem kar payından karşılanmak suretiyle 7.000.000 TL bedelsiz pay olarak dağıtılması suretiyle bedelsiz sermaye artırılmasına,
  4. Dolayısıyla iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 17.695.053 TL bedelsiz pay olarak dağıtılması ile 2017 yılı kar payından karşılanmak üzere 7.000.000 TL bedelsiz pay olarak dağıtılması suretiyle toplam 24.695.053 TL %44,65 oranında bedelsiz sermaye artışı yapılmasına,

5-Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan, mevcut çıkarılmış sermayenin % 44,65 oranına isabet eden artırılan sermayeyi temsilen ihraç edilecek 24.695.053.-TL nominal değerdeki payların, artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına,

  1. Sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin SPK Tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde tamamlanması ile ilgili Şirket yönetiminin yetkili ve görevli kılınmasına,

Karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir