TUKAŞ’a İmar müjdesi

Şirkete ait Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için yapmış olduğu başvuru, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından uygun görüldü.

Şirketin satış amaçlı elde tutulan duran varlık hesabında yer alan, Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için 29.05.2017 tarihinde Turgutlu Belediyesi Başkanlığı’na yapmış olduğu müracata istinaden, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 09.08.2017 tarihinde Şirke gönderdiği yazıda “Sanayi Alanından”, “Konut Alanına” dönüştürülmesine yönelik imar plan değişikliği talebi uygun görüldüğü ve yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirileceği bildirildi.

 

Şirket Tarafından KAP ta yapılan Açıklama şu şekilde;

Şirketimizin; satış amaçlı elde tutulan duran varlık hesabında yer alan, Turgutlu Fabrikası arsasının sanayi imarından, konut ve ticari imara dönüştürülmesi için 29.05.2017 tarihinde Turgutlu Belediyesi Başkanlığı’na yapmış olduğu müracata istinaden, Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından 09.08.2017 tarihinde Şirketimize gönderdiği yazıda “Sanayi Alanından”, “Konut Alanına” dönüştürülmesine yönelik imar plan değişikliği talebimiz uygun görüldüğü ve yapılacak olan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı kapsamında bütüncül olarak değerlendirileceği bildirilmişti. Konu ile ilgili Turgutlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 28.12.2018 tarihli yazısı aşağıda yer almaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

 

“Mülkiyetinizde bulunan Yedieylül Mahallesi 1323 ada 38 parsel sayılı taşınmaz, Sanayi Alanı’ndan; Konut Alanı, Ticaret Alanı, Özel Okul Alanı ve Park Alanına dönüşmesine yönelik plan değişikliğini de kapsayan 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 10.07.2018 tarih ve 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı ile onaylanmış olup, 13.09.2018 ile 13.10.2018 tarihleri arasında ilan edilmiş ve 15.10.2018 tarihinde askı süreci tamamlanmıştır. Askı süreci içerisinde ilgili plana yapılan 11 adet itiraz 11.12.2018 tarih ve 728 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile “Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.07.2018 tarih ve 407 sayılı meclis kararı ile onaylanan Turgutlu İlçesi sınırları içinde 1/5000 ölçekli İlave Nazım İmar Planına gelen itirazların reddedilmiş olduğu ve planın kesinleşmiş olduğu” belirtilmiştir.

 

 

10.07.2018 tarih 407 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Kararı ile onaylanmış ve askı süreleri safhasında gelen itirazların 11.12.2018 tarih ve 728 sayılı Manisa Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararı ile reddedilmesiyle kesinleşen Turgutlu İlçesi, Kent Merkezi 1/5000 ölçekli ilave ve Revizyon Nazım Uygulama İmar Planının uygunluğuna istinaden, Turgutlu İlçesi Kent Merkezi 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar planı dosyası, 1323 ada 38 parsel, Sanayi alanından Konut Alanı (Emsal 2.75 Yençok: Serbest), Ticaret Alanı, Özel Okul Alanı ve Park Alanına dönüşmek üzere, 28/12/2018 tarih ve E.19672 sayılı yazı ile Belediyemiz Meclisinde görüşülmek üzere sunulmuştur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir