Gübretaş Altın Madeni İşletmek için Gün Sayıyor

Gübre Fabrikaları T.A.Ş. Koza Altından geri aldığı Söğüt maden sahasını işletmek için gerekli adımları tek tek atıyor.

Şirketin KAP ta yaptığı açıklama ile yatırımcılarına duyurduğu üzere şirketin % 100 hissedar olduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin kurulmasına yönelik başvurlar yapılmış ve onayı beklenmekte. Şirketin kurulmasının ardından Söğüt maden sahasında maden yatırımlarını gerçekleştirilecek.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (“Koza”) ile yapılan rödovans sözleşmesinin feshi mahkeme kararı ile gerçekleşmiş ve maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Şirket adına yeniden tescili daha önce sağlanmıştı.

Maden devri ile ilgili haberler gelmeden önce 2019 başında 2,5 TL den başlayan hissedeki yükseliş Korona krizinden önce 20 TL ye kadar sürmüştü.

MADENE AİT ALTIN REZERVLERİ

Koza altın tarafından daha önce maden ile ilgili açıklanmış olan bilgiler şu şekilde;


Şirketin KAP ta yaptığı açıklama ise şu şekilde;

Söğüt maden sahasına ilişkin olarak kamuoyu ile paylaşıldığı üzere  Şirketimiz tarafından Koza Altın İşletmeleri A.Ş. (“Koza”) aleyhine İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2015/1344 E. sayılı dosyası tahtında ikame olunan davada, taraflar arasındaki rödovans sözleşmesinin feshi, Koza’nın maden sahasından tahliyesi ve anılan maden sahasına ilişkin maden işletme ruhsatlarının yeniden Şirketimiz adına tescili talep edilmişti. Anılan dava kapsamında yapılan yargılama sürecinin neticesinde yerel mahkeme kararına karşı yapılan istinaf başvurusunu inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 35. Hukuk Dairesi tarafından 2019/616 E. 2019/2254 K. sayılı ve 17.12.2019 tarihli karar ile;

Şirketimiz ile Koza arasında yapılmış bulunan “Bilecik ili Merkez ilçesi Kızılsaray köyünde bulunan 1151632 erişim no.lu 5534 sicil numaralı IR-3141 ruhsat no.lu maden sahasındaki madenlerin işletilme hakkının devrine yönelik 02.07.2007 tarihli sözleşme ile ek-1 rödovans hesaplanması başlıklı hasılat kirası niteliğindeki sözleşmelerin” akde aykırılık nedeniyle feshine,

Koza’nın maden arama faaliyetine son verilerek dava konusu maden sahasından tahliyesine ve sahanın Şirketimize teslimine,

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 24.02.2003 tarihinde verilmiş işletme izni gereğince dava konusu maden sahasındaki madenlerin işletme hakkına ilişkin ruhsatın Şirketimiz adına yeniden tesciline

kesin olarak karar verilmiştir. Alınan kesin karar üzerine Şirketimiz tarafından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Maden ve Petrol İleri Genel Müdürlüğü’ne (‘’MAPEG”) Söğüt maden sahasındaki madenleri işletme hakkına ilişkin ruhsatın Şirketimiz adına tescil edilmesi için gerekli başvuru yapılmış ve MAPEG tarafından 14.01.2020 tarihinde söz konusu ruhsat Şirketimiz adına tescil edilmiştir.

Söğüt maden sahasının ve maden işleme ruhsatının mahkeme kararı ile Şirketimize geçmesinin ardından, Şirketimizin yönetim kurulu tarafından 22.01.2020 tarihinde söz konusu sahadaki maden yatırımlarını gerçekleştirmek üzere Şirketimizin % 100 hissedar olduğu Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin kurulmasına karar verilmiştir. Bu çerçevede Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin kurulması için gerekli başvurular yapılmış olup, şirketin tescil sürecinin bitmesini müteakip, aynı gün KAP’ta kamuoyuna duyurulacaktır.

Bu noktada Söğüt altın maden sahasına ilişkin olarak, rezerv ve kaynaklar hakkında gerek Şirketimizin gerekse Koza Altın İşletmeleri A.Ş’nin Kamuoyunu Aydınlatma Platformu’nda bildirdiği bilgilerin dışında elimizde KAP’a açıklanmasını gerektirecek önemde bir bilgi bulunmamaktadır. Bu hususta söz konusu maden sahasının Şirketimiz bakımından en verimli ve etkin şekilde değerlendirilebilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, konu ile alakalı önemli nitelikteki bilgiler, elde edildiği tarih itibariyle kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir