Flap Hisse Haber, Flap Kongre, yüzde 200’lük bedelli için SPK’ya başvuracak

Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Flap Kongre (#FLAP), yüzde 200 oranında bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı.

Flap Hisse ile ilgili herşeyi burada bulabilirsiniz. Flap Hisse yorum ve analizler hepimiz için çok önemli. Doğru yoruma, doğru analize ulaşmak istiyorsunuz. Flap Hisse forum sitelerinin karmaşasından uzak, anlaşılır analizleri size sunuyoruz. Flap Hisse grafik çalışmalarımız ve yorumlarımız burada yer alacaktır. Flap Hisse fiyatı ne olursa olsun önemli olan sizin nerede aldığınız ve nerede sattığınızdır.

Flap Hisse Senedi

Flap Hisse Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri arasında yer alır. Borsa yatırımcıları tarafından dikkatle takip edilen Flap Hisse senedi yorum ve analizleri büyük ilgi çekiyor. Sizde bizi takip ederek buradaki bilgilerden faydalanabilirsiniz.
Bugün (10 Kasım) gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında, mevcut sermayesi 31.250.000 TL olan şirketin sermayesini nakden 62.500.000 TL (yüzde 200 oranında) bedelli olarak artırarak 93.750.000 liraya çıkarmasına karar verildi.

Bundan sonraki süreçte, şirketin sermaye artırımı başvurusuyla ilgili SPK’nın kararı beklenecek.

Flap’ın kayıtlı sermaye tavanı ise 200 milyon lira seviyesinde bulunuyor.

Şirketin sermaye artırımına ilişkin açıklamasının tamamı şu şekilde:

Şirket Yönetim Kurulu’nun 10.11.2020 tarihli toplantısında;

Şirket esas sözleşmemizin 6. maddesinde 200.000.000.-TL olarak belirlenen kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak üzere, 31.250.000,00-TL olan çıkarılmış sermayemizin; tamamı nakden karşılanmak üzere 62.500.000,-TL (% 200 bedelli) artırılarak 93.750.000,00- TL’ye çıkarılmasına,

Mevcut ortakların yeni pay alma haklarında herhangi bir kısıtlama yapılmamasına ve yeni pay alma haklarının, 1 payın nominal değeri olan 1,00 TL karşılığında kullandırılmasına,

Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu paylar karşılığında (A) grubu, (B) grubu paylar karşılığında ise (B) grubu pay verilmesine,

Sermaye artırımında ihraç edilecek A grubu payların “borsada işlem görmeyen” nitelikte, B grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

Yapılacak olan sermaye artışında yeni pay alma hakkı süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde yeni pay alma hakkı kullanım süresinin izleyen ilk işgünü akşamı sona ermesine,

Yeni pay alma hakkının kullanılmasından sonra kalan (B) grubu payların, nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa’da oluşan fiyattan halka arz edilmesine ve halka arz süresinin 2 iş günü olarak belirlenmesine,

Sermaye artırımı işlemi için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’na ve ilgili sair tüm resmi kurum ve kuruluşlara başvurulmasına,

Sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların şirket ortaklarına Sermaye Piyasası Kurulu’nun kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri ve Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş.’ nin Genel Mektupları çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

İş bu karar ile karara bağlanan ekli, bedelli sermaye artırımından elde edilecek fonun kullanım yerlerine ilişkin raporun onaylanmasına,

Sermaye artırımına ilişkin olarak yatırım kuruluşu belirlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuru dahil, mevzuatın gerektirdiği tüm iş ve işlemlerin yapılması hususunda Yönetim Kurulu üyesi Sayın Gürkan Gençler’in yetkili kılınmasına karar verilmiştir.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir