Yargıtay’dan çok önemli mesai kararı

İş yerindeki bir ekip uygulamalara sinirlenen tır sürücüyü, dükkanını terk etti. Patron ise devamsızlıkları zabıt altına alıp, tır sürücüsünü tazminatsız kovdu. İş Duruşması’nin yolunu yakalayan tır sürücüyü, alacağı nedeniyle kontratı kendisinin feshettiğini öne sürdü. Hemen hemen tüm dini ve ulusal bayramlarda sürekli çalışmasına karşın karşılığının ödenmemesi, sefer priminin sigorta matrahına yansıtılmaması ve en son yaptığı 8 seferinden dolayı ismine tahakkuk eden sefer priminden dolayı haksız ve mesnetsiz biçimde borç tahakkuk ettirilmek suretiyle sefer primlerinden kesinti yapıldığını dile getirdi. İş akdinin devamının çekilmez hale geldiğini ve iş akdinin anılan tarihte haklı sebeplerle sona erdirildiğini iddia ederek, aşırıya ait arz ve dava hakları gizli kalmak kaydıyla, 4 bin lira kıdem tazminatının davalıdan tahsiline karar verilmesini arz etti. Davalı patron ise şikayetçinin istifa etmediğini, devamsızlık nedeniyle kovulduğunu anlattı. Duruşma davanın kısman kabulüne hükmetti. Kararı patron temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Emsal kalitede bir karara imza atan 9. Hukuk Dairesi, kafasına göre mesaiyi terk eden emekçinin tazminatsız biçimde kovulmasının önünü açtı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Tarafların açıklamaları ve dosyadaki bilgi ve dokümanlardan şikayetçi emekçinin hiçbir açıklama yapmadan dükkanını terk ettiği eylemli fesih usulüyle işi sona erdirdiği görülmektedir. Dairemiz uygulamasına göre işi terk esnasında laflı veya yazılı olarak belirtilmeyen terk nedeninin mantıklı müddet içerisinde açılan dava arzuhalinde açıklanması olası ise de yeniden dairemiz uygulamasına göre fesihten çok sonra açılan davada yapılan açıklama başlangıçta haklı nedene sabrettirilmeyen feshe sonradan haklılık kazandırma mücadelesi olarak değerlendirilmektedir. Somut vaka bakımından şikayetçi emekçi yazılı ve laflı hiçbir açıklama yapmadan işi terk etmiş, terk nedenini 6 sene sonraki dava arzuhaliyle açıklama yoluna gitmiş, bir anlamda başlangıçta haklı nedene sabrettirmediği feshine sonradan haklılık kazandırmaya çalışmıştır. Feshe ait oluşa göre koşulları bulunmayan kıdem tazminatı arzının reddi yerine kabulü kusurludur. Duruşma kararının bozulmasına rey birliği ile karar verilmiştir.”

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir