Bakan Elvan: 2020 yılında büyümenin yüzde 0,3 olmasını bekliyoruz | Video

Bakan Elvan, Türkiye Büyük Millet Meclisinde bakanlığının 2021 seneyi bütçe sunumuna reelleştirdi. Sunumuna başlarken, Hazine ve Maliye daha önceki Bakanı Berat Albayrak’a teşekkür eden Elvan, koronavirüs salgınının ekonomiye olan tesirini sayılarla anlattı. Elvan, “Covid-19 salgını sebebiyle ülkelerin açıkladığı mali yardım kutularının büyüklüğü ülkelere göre ehemmiyetli miktarda değişiklikler göstermektedir. IMF bilgilerine göre, ilave tüketmeler, kazanç kaybı, kredi ve garantileri içeren yardım kutularının ulusal kazanca oranı büyümekte olan ülkeler için vasati yüzde 5,9 seviyesinde iken, gelişmiş ülkelerde yüzde 20,2, Türkiye için ise yüzde 13,8 seviyesindedir. Geniş çaplı mali yardım kutuları sebebiyle 2020 senesinde tüm dünyada bütçe sarihi ve borç stoku çoğalış meyline girmiştir. Büyümekte olan ülkelerin bütçe sarihinin ulusal kazanca oranının bu yarıyılda yüzde 10,4 seviyesine, borç stokunun ulusal kazanca oranının ise yüzde 61,4 seviyesine yükselmesi beklenmektedir. Dünya ekonomisi 2020 senesinde 2008 küresel krizinden bu yana ilk kere ve o yarıyıla oranla çok daha fazla daralacaktır. 2021 seneyi için ise salgının belirli miktarlarda üstesinden gelindiği hipotezi yapılıyor. Buna göre, dünya ekonomisinin 2021’de yüzde 5,2, küresel ticaret hacminin ise yüzde 8,3 oranında sihrime kaydolacağı öngörülmektedir” dedi.

‘2022 VE 2023 SENELERİNDE SÜREKLİ SİHRİME YARIYILINA GİRECEĞİZ’

Bakan Elvan, Türkiye ekonomisinin rekabete dayalı piyasa ekonomisi ananesine sahip olduğunu, Türkiye’nin salgının şok dalgasından küresel ölçekte en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Salgının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye’yi de etkilediğini kaydolan Elvan, şunları söyledi:

“Salgına müteveccih alınan kısıtlayıcı temkinler ve buna bağlı olarak imal faaliyetlerinin yavaşlaması ekonomik etkinliği negatif etkilemiştir. Ayrıca salgın kaynaklı dış arzdaki daralma, beynelmilel uçuşların durdurulması ve hudut kapılarının kapatılması gibi ihtiyatlar sonucunda ihracat ve turizm kazançları negatif etkilenmiştir. Bu büyümeler sonucunda senenin ikinci çeyreğinde ekonomi yüzde 9,9 oranında daralmıştır. Senenin ikinci yarısında tüketim, yatırım ve ihracattaki derlenme meylinin gelişmeyi pozitif etkilemesini öngörüyoruz. Böylece, gelişmenin 2020 senesinde yüzde 0,3 oranında asıllaşmasını bekliyoruz. Önümüzdeki yarıyılda gelişmenin, özellikle istihdam çoğalışlarıyla beraber yurttaşlarımızın refahına yansımasına kastediyoruz. Salgının küresel çapta getirdiği bilinmeyenliklere karşın yeni bayağıda ekonomik etkinliğin kesintisizliğine ve yatırım civarının kuvvetlendirilmesine öncelik vereceğiz. 2020 senesinin ikinci yarısında ekonomik etkinlikte görülen derlenme meylinin devam ederek 2021 senesinde de sürmesi ve gelişmenin hem yurt içi arz hem de yurt dışı arz kaynaklı, balanslı bir görünüm sergileyerek yüzde 5,8 seviyesinde hakikatleşmesi amaçlanmaktadır. İç arzdaki derlenme ve dış arzın bayağı seviyelere yakınsaması ve ihracatı destekleyen sihrime seçimimiz ile 2022 ve 2023 senelerinde sürekli bir sihrime yarıyılına gireceğiz. Bu sihrime süreci makroekonomik kararı koruma ve enflasyon ile çaba mücadelelerimiz ile çelişmeyecek biçimde kurgulanacak ve hakimiyet edilecektir.”

‘İŞSİZLİK ORANININ GERİLEMESİ BEKLENMEKTEDİR’

Bakan Elvan, 2020 seneyi Şubat- Nisan yarıyıllarında olmak üzere 2,4 milyon istihdam kaybı yaşandığını söyleyerek, “Bu yarıyılda kayıplar tüm sektörlere dağılmış olup en büyük kayıp tüm dünyada deneyim edildiği üzere hizmetler sektöründe yaşanmıştır. Ekonomide banalleşme sürecinin başlaması ve istihdama müteveccih alınan önlemlerin tesiriyle mayıs-ağustos yarıyılında kayıpların kayda kıymet bir kısmı geri alınmış ve 1,3 milyonluk istihdam çoğalışı görülmüştür. Ağustos yarıyılı haysiyetiyle işsizlik oranı yüzde 13,2 olarak gerçekleşmiştir. 2020 senesinde işsizlik oranının yüzde 13,8 olarak hakikatleşmesi varsayım edilmektedir. Ekonomideki derlenme süreci, istihdam çoğalışını desteklemeye müteveccih teşvikler ve yapısal reformlar işsizlik oranında kademeli bir iyileşme sağlayacaktır. İşsizlik oranının sihrime varsayımlarımızla meblağlı olarak Yeni Ekonomi Programı yarıyılı sonunda yüzde 10,9’a gerilemesi beklenmektedir” dedi.

‘ENFLANSYONUN 2023’TE YÜZDE 5 SEVİYELERİNE DÜŞMESİ BEKLENMEKTE’

Bakan Elvan, enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere indirilmesinin esas maksat olduğuna vurgu yaparak, şöyle konuştu:

“Harcayıcı enflasyonunda kaydolunan düşüş meyli salgın kaynaklı tesirlerle kesintiye uğramış, senelik enflasyon oranı 2020 senesinin ikinci çeyreğinde bir ölçü yükselerek yüzde 12,6 seviyesine reelleşmiştir. Harcayıcı enflasyon oranı, 2020 seneyi Ekim ayında yüzde 11,9 seviyesine gerilemiştir. Program yarıyılında para, maliye ve kazançlar siyasetlerinin eş güdümü ile enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi esas niyetlerimizdendir. Bu siyaset çerçevesi ile enflasyonun, 2023 senesinde yüzde 5 seviyelerine düşmesi beklenmektedir. Önümüzdeki yarıyılda ekonomi siyasetlerimiz;sürdürülebilir sihrime ve istihdam çoğalışı ana hedefi ile kurgulanmıştır. Bu ana amaç yönünde finansal kararın kuvvetlendirilmesi, para, maliye ve kazançlar siyasetlerinin eşgüdümü ile enflasyonun alt çekilmesi, mali disiplinin bütün anlamıyla kuruluş edilmesi, imal kapasitemizin ihracata dönük, dijital mutasyonu manevileştirmiş yenilikçi bir yapıya dönüşmesi istikametinde kararlı adımlar atılacaktır.”

‘YAPISAL REFORMLARI YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ’

Bakan Elvan, yapısal reformları yaşama geçireceklerini belirterek, “Hem yerli hem de beynelmilel teşebbüsçüler açısından yatırım civarının iyileştirilmesi kamu gider ve kazançlarının niteliğinin yükseltilmesi mevzusunda yapısal reformları da yaşama geçireceğiz. Yurttaşlarımızın refahını artıracak yatırımları birer birer yaşama geçirmeye devam edeceğiz. Küresel salgının tesirlerinin eksileceğinin düşünüldüğü önümüzdeki yarıyıl, ülkemiz için yeni fırsatların ortaya çıkacağı bir derlenme yarıyılı olacaktır. Öngörülebilir ve saydam siyasetlerimiz ile maliye, para ve kazançlar siyaseti arasındaki geçimi azami seviyeye çıkararak makroekonomik kararı güçlendireceğiz. Saydam, öngörülebilir ve sürekli bir şekilde uygulayacağımız ekonomi siyasetleriyle ülke tehlike priminin eksiltilmesini sağlayacağız. Yurt dışı borçlanmada maliyeti düşürüp daha uzun vadeli senet ihraçlarıyla toplam vade yapısını kuvvetlendireceğiz ve ülkemizin düşük borç stokunun yanına vade uzamasını da ilave ederek daha nitelikli ve eforlu borç profiline erişeceğiz” dedi.

‘DERLENME YARIYILINA GİRECEĞİZ’

2021 senesinde bütçe kazanç performansının çoğalmasını beklediklerini belirten Bakan Elvan, şunları kaydoldu:

“2021 senesinde salgın sürecinin ekonomi üzerindeki negatif tesirlerini ortadan kaldırmaya müteveccih alınan önlemlerin kademeli olarak rahatlatılması ve ekonomik faaliyetlerde yaşanan iyileşmeye bağlı olarak bütçe kazanç performansımızın çoğalmasını bekliyoruz. Bakanlığımızın 2021 seneyi bütçe öneriyi 570,2 milyar liradır. Faiz hariç yakalandığında bütçe öneriyi 390.6 milyar lira olmaktadır. Bu önerinin yüzde 1,2’sine tekabül eden 4,7 milyar lira bakanlığımız hizmetleri için kullanılacaktır.  Önümüzdeki yarıyılda küresel salgınının tesirlerinin eksileceği ve yeni fırsatların oluştuğu bir derlenme yarıyılına gireceğiz. Bu süreçte maliyet kararını sağlayacak mali disiplini gözetecek, para ve maliye siyasetlerinde eş güdümü artıracak, yatırım civarını iyileştirecek, imal odaklı kazanç oluşturma potansiyelimizi yükseltirken, salgının negatif tesirlerini giderecek ekonomik ve sosyal mutasyon programını da yaşama geçireceğiz. Siyasetlerimizin hazırlık ve uygulama süreçlerinde alakalı tüm tarafların katkılarına önemseyecek, istişareye dayalı katılımcı bir kavrayışla hareket edeceğiz.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir