Son dakika… Vergi ve cezalara yapılandırma getiren düzenleme yürürlüğe girdi

Kazanç Yöneti Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu biçimde:

“Bazı Alacakların Yine Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Farklılık Yapılması Hakkındaki 7256 rakamlı Kanun, 17 Kasım 2020 tarihli ve 31307 rakamlı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Mevzubahisi Kanun ile;

• Ödenti dairesine ödenmemiş ödenti ve öbür borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yİ-ÜFE Yurt İçi Üretici Maliyet Endeksi oranında aktüelleme yapılması, 

• Ödenti gerçeğine bağlı cezaların ödenti ziyaı cezası tamamının silinmesi,

• Ödenti gerçeğine bağlı olmayan kanunsuzluk ve özel kanunsuzluk cezalarının %50’sinin silinmesi,

• Motorlu Vasıtalar Ödentisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında aktüelleme yapılması,

• Öğrenim ve/veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında aktüelleme yapılması,

• Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan meblağdan ayrıca %90 indirim yapılması,

• Trafik para cezaları ve öbür yönetimsel para cezalarının peşin ödenmesi halinde reellerinde %25 indirim yapılması,

• Taksitli ödeme alternatifinin seçim edilmesi halinde ilk taksitin vaktinde ödenmesi koşuluyla, ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;  

– Yİ-ÜFE oranında hesaplanan meblağdan ayrıca %50 indirim yapılması,

– Trafik para cezaları ve öbür yönetimsel para cezaları reellerinde %12,5 indirim yapılması,

• Yapılandırılan meblağların peşin veya ikişer aylık yarıyıllarda 6, 9, 12, 18 denk taksitler halinde ödenmesi,

• Yapılandırılan borçları uyuşmalı bankaların banka kartı ve kredi kartı ile ödenmesi,

• Vadesi 31/12/2014 tarihinden evvel olan reeli 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

• 7143 rakamlı Kanun kapsamında devam eden borçların yine yapılandırılması,

• 6183 rakamlı Kanun kapsamında tecili devam eden borçların yine yapılandırılması

gibi çok ehemmiyetli ihtimaller getirilmiştir.

Bu olanaklardan yararlanmak için 31 Aralık 2020 tarihine kadar müracaat yapılması gerekmektedir.

Ayrıca, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların para, altın, döviz, menkul bedel ve öbür anapara piyasası vasıtaları ile taşınmazlar 30 Haziran 2021 tarihine kadar ulusal ekonomiye kazandırılması gidişatında ödenti alınmayacak ve ödenti tahlili yapılmayacaktır.”

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir