Pandemi döneminde ev kiralarına indirim talep edilebilir mi?

Koronavirüsün etkilediği alanların başında elbette ekonomi gelmektedir. Yaşanılan süreçte kısıtlamalar olsun veya olmasın neredeyse herkes ekonomik olarak güçlük yaşamaktadır. Yaşanılan bu süreçte devlet tarafından iş kaybının önüne geçilmesi yönünden adımlar atılsa da bu süreçte birçok kişi zorluk yaşamaktadır.

Yaşanılan ekonomik zorluklarla birlikte başta gelen sorunlardan birisi de kiraların ödenememesidir. Birçok ev sahibi ve kiracı bu süreçte karşı karşıya gelmiştir.

Koronavirüs salgını süresince kiraya veren veya kiracılar açısından bir düzenleme meydana getirilmiş olmasa da Türk Borçlar Kanunu madde 138’e göre bu durum ele alınabilecektir. Türk Borçlar Kanununda Mücbir Sebep olarak ele alınan madde: “Sözleşmenin yapıldığı sırada taraflarca öngörülmeyen ve öngörülmesi de beklenmeyen olağanüstü bir durum, borçludan kaynaklanmayan bir sebeple ortaya çıkar ve sözleşmenin yapıldığı sırada mevcut olguları, kendisinden ifanın istenmesini dürüstlük kurallarına aykırı düşecek derecede borçlu aleyhine değiştirir ve borçlu da borcunu henüz ifa etmemiş veya ifanın aşırı ölçüde güçleşmesinden doğan haklarını saklı tutarak ifa etmiş olursa borçlu, hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme, bu mümkün olmadığı takdirde sözleşmeden dönme hakkına sahiptir. Sürekli edimli sözleşmelerde borçlu, kural olarak dönme hakkının yerine fesih hakkını kullanır.”

Bahsettiğimiz mücbir sebebe dayanan maddeye göre kira ödemezlik durumuna düşülmesi halinde kanunumuz sözleşme ile ilgili 2 şarttan birisinin seçilebileceğini ele almıştır. Bunlardan birincisi kira bedelinde indirim olabilecek iken ikincisi kira sözleşmesinin feshedilmesi şeklinde gerçekleşebilecektir. Salgın hastalık sebebiyle sürekli geliri kaybolan kişi ya da iflas eden kişi sözleşmesini feshetmemesi halinde kira süresi bitiminde tüm borçtan sorumlu olacaktır.

Kira yılının ardından kiraya verenin zam yapmak istemesi durumunda ise kiracıların artışı kabul etmemesi, Türk Borçlar Kanununda 225. maddede yer alan ilgili maddede belirtildiği üzere “… hâkimden sözleşmenin yeni koşullara uyarlanmasını isteme” hakkını savunarak bu sözleşmesinde uyarlama yapılmasını talep etmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirttiğimiz uyuşmazlıklar için görevli mahkemeler sulh hukuk mahkemeleridir. Kiracısı olduğunuz yerdeki sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunarak haklarınızı müdafaa etmenizde fayda bulunmaktadır.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir