Küçük Yatırımcının Çoğunluk Olduğu ve Yönetimi Belirlediği Kervansaray Genel Kurulu Mahkeme Kararıyla Yok Sayıldı

29 Şubat 2020 de gerçekleştirilen Kervansaray Yatırım Holding AŞ Genel Kurulu mahkeme kararıyla yok sayıldı. İstanbul 10. Asliye Ticaret Mahkemesinin 16.12.2020 tarihli duruşmasında alınan karara göre Genel Kurul toplantısında alınan tüm kararların mutlak butlana tabi olduğunun tespiti ve bu nedenle iptaline karar verildi.

 

Sayılgan Ailesi İçindeki Kavga Sebebiyle Yatırımcılar Çoğunluk Oluşturmuştu

Borsa tarihinde belki de ilk kez Küçük yatırımcıların çoğunluk sağladığı Genel Kurul olarak tarihe geçen Kervansaray Yatırım Holding Genel Kurul kararları mahkemenin aldığı karar ile yok sayılmış oldu. Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan ın talepleri ile mahkeme tarafından atanan Kayyum eliyle 29 Şubat 2020 tarihinde genel kurul toplanmıştı. Genel Kurulu talep eden aile üyelerinin çoğunluk hisselerini Genel Kurula getirememesi sebebiyle bir anda çoğunluk Küçük Yatırımcıların eline geçmişti. Sağduyulu yaklaşım ile yönetimi kendi içlerinden çıkarmak yerine Aileden bir kişi olan Zeynep Tümer i destekleyerek kendilerini temsilen bir kişiyi yönetime sokan yatırımcıların bu iyi niyetli davranışı da istenen sonucu vermedi ve aile arasındaki anlaşmazlıklar sebebiyle şirket yeniden başa sardı.

İlgili Haber: Borsa Tarihinde İlk; Çoğunluğa Sahip Küçük Yatırımcılar Kervansaray Yönetiminde Bir Kişiyle temsil Edilecek.

Kayyum Görevine Devam Ediyor

Mahkeme tarafından daha önce verilen karar ile yönetim olarak atanan Kayyum görevine devam ediyor. Selim Sayılgan tarafından açılan davada 25.09.2020 tarihinde alınan karar sonucunda Kervansaray Yatırım Holding AŞ ye yönetim kayyım atanması gerçekleşmişti. Kayyum ile ilgili olarak çeşitli iddaalar ortaya atılmış ve Selim Sayılgan ın kendisine yakın kişilerin Kayyum olarak atanmasını sağladığı Sabah gazetesinin haberindeki iddalar ile kamuoyuna duyurulmuştu.

İlgili Haber: Kervansaray’a Kayyum Atanmasındaki Gerçekler Ortaya Çıktı. Rüşvet Skandalı Patladı

Şirketin Zararları Katlanarak Artıyor

Kayyum döneminde açıklanan finansal raporlarda şirketin aile içi bu kavgadan ne kadar zarar gördüğü gözler önüne serildi. Şirketin vergi öncesi dönemsel zararı 3,6 milyondan 437,7 Milyona yükseldi.

Küçük Yatırımcının Çoğunluk Olduğu ve Yönetimi Belirlediği Kervansaray Genel Kurulu Mahkeme Kararıyla Yok Sayıldı Borsa Kervansaray

 

Kap Haberi:

Küçük Yatırımcının Çoğunluk Olduğu ve Yönetimi Belirlediği Kervansaray Genel Kurulu Mahkeme Kararıyla Yok Sayıldı Borsa Kervansaray

 

Aile Arasında Yaşananlar İnanılır Gibi Değil

Kayyum döneminde açıklanan raporlarda aile içi kavgada neler yaşandığı bir kez daha gözler önüne serildi. Şirket ortakları/Eski yönetim kurulu üyeleri tarafından yürütülen hukuki süreçler kısmında verilen bilgilerde, aile üyelerinin birbirlerine açtığı davalar görenleri şaşkına çevirdi. İşte o davalardan bazıları;

Eski yönetim aleyhine yürütülen hukuki süreçler
Şirket, yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer ve yönetim kurulu üyesi Miray Ercan tarafından İstanbul
15. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/ 398 Esas sayılı dosya ile Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat
Uluırmak ve Zuhal Tılhaslı aleyhine yürütülen davadır.
Şirket yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer ile yönetim kurulu üyesi Miray Ercan’ın imzası taklit
edilerek, Şirket’in imza yetkilerinin değiştirilebilmesini sağlamak adına yapılan usulsüz ve sahte
yönetim kurulu kararı alınması, bu kararın noterde usulsüz şekilde suret tasdiği yaptırılarak akabinde
ticaret sicil müdürlüğünde tescil ettirilmeye çalışılmıştır. Ancak bu durum Şirket tarafından öğrenilince
ticaret sicil müdürlüğüne itiraz edilerek sahte imzalı sahte yönetim kurulu kararının tescil ve ilanı
engellenmiş ve bu sahte iş ve işlemi yaparak menfaat temin etmeye çalışan Ertan Sayılgan, Selim
Sayılgan, Murat Uluırmak ile Zuhal Tılhaslı hakkında Şirket, yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer ve
yönetim kurulu üyesi Miray Ercan tarafından suç duyurusunda bulunulmuştur.
Ayrıca yine Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan tarafından, imza yetkilisi oldukları döneme ilişkin olarak
geçmişe dönük olarak Şirket’i usulsüz şekilde birlikte hareket ettikleri Ahmet Serbest ve
yönetimini ellerinde bulundurdukları ilişkili taraflara borçlandırarak Şirket’in içini boşaltmaları
nedeniyle Şirket ve yönetim kurulu başkanı Zeynep Tümer tarafından Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan
ve Ahmet Serbest hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.

İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2019/
398 E. Sayılı dosyasında Ertan Sayılgan, Selim Sayılgan, Murat Uluırmak, Zuhal Tılhaslı ve Ahmet
Serbest hakkında özel belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılıktan ceza davası açılmıştır

Zeynep Tümer ve Şirket tarafından Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi 2019/635 Esas sayılı dosya ile,
Grup otellerinin geriye dönük sahte kira sözleşmesi ve noter onayı ele geçirilmeye çalışıldığı iddiasıyla,
Selim Sayılgan ve Ertan Sayılgan aleyhine dava açılmıştır. Duruşma tarihi 30 Eylül 2020’dir.

Pay defterinin düzeltilmesi talepli davalar
Ertan Sayılgan ve Selim Sayılgan tarafından 5 Haziran 2015 tarihinde imzalandığı iddia olunan bir
hisse devir sözleşmesine binaen pay defterinin düzeltilmesi hakkında Zeynep Tümer ve Şirket
aleyhinde dava açılmıştır.

Ertan Sayılgan tarafından 6 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 4. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/61 Esas
sayılı dosya ile zayi belgesi alınmaksızın, yeni çıkartılan yönetim kurulu defterine alınan tüm kararların
yok hükmünde olduğunun tespitine yönelik dava açılmıştır.

Ertan Sayılgan tarafından 11 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/66 Esas
sayılı dosya ile Şirket’in Blane Teknoloji A.Ş. ile muvazaalı bir anlaşma yaptığı, bu sebeple Şirket’in
zarara uğratıldığı iddia edilerek, söz konusu işlemlerin muvazaalı olduğunun tespiti talepli dava
açılmıştır.

Ertan Sayılgan tarafından 12 Şubat 2019 tarihinde İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/60 Esas
sayılı dosya ile Şirket’e ait yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ya da zayi belgesi olmadan
açılış onayı aldığı iddiasıyla karar defterinin hükümsüzlüğünün tespiti talep edilmiştir

Ertan Sayılgan tarafından 6 Ağustos 2019 tarihinde İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/501
Esas sayılı dosya ile Şirket’in olağanüstü genel kurul toplantısı için gündemin düzenlenmesi adına
kayyım atanması talepli dava açılmıştır.

Borsa İstanbul ve SPK nın Tavırları Merak Ediliyor

Tüm bu yaşananlar çerçevesinde şirketin çok uzun süredir Borsa İstanbul Yakın İzleme(Gözaltı) pazarında işlem görmesi ne kadar sürecek merak ediliyor. Daha önce Borsa İstanbul KAP ta yaptığı açıklama ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yi uyarmış ve Kot dışına çıkarılma için gerekli 3 uyarının birincisini gerçekleştirdiğini belirtmişti.

Şirketin 30/04/2020 tarihinde KAP’ta yayınlanan 31/12/2019 tarihli finansal tablolara ilişkin olarak bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş verdiği de dikkate alınarak, Şirketin finansal, kamu ve personel borçlarını vadesinde ödeyememesi sebebiyle alacaklıların hukuki takiplere başlamış olması, Şirketin hasılatında ve aktifinde önemli paya sahip olan varlıklarının icra takibine konu olması veya devrinin söz konusu olması, alacaklarının vadesinde tahsil edilememesi ve borçlarının vadesinde ödenememesi nedenleriyle,  Şirketin Kotasyon Yönergesinin “Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması” şeklindeki 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına karar veren Borsa İstanbul un bundan sonra şirkete karşı davranışları yatırımcılar tarafından merakla izleniyor.

 

 

 

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir