Pazar, Mayıs 26, 2024
Ekonomi

SPK’dan yatırım fonlarına ilişkin düzenleme

Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, emeklilik yatırım fonlarının yönetiminde uyulması gereken portföy sınırlamaları bölümüne yeni maddeler eklendi.

Eklenen madde ile ipotek finansmanı kuruluşlarınca ihraç edilen sermaye piyasası araçları ile ipotek finansmanı kuruluşlarının kurucusu olduğu ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler için bazı sınırlamalar uygulanmayacağı ancak her bir varlığa yapılan yatırımın, fon portföy değerinin yüzde 35’ini aşamayacağı hükme bağlandı.

Öte yandan, fon portföyüne dahil edilecek varlığa veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin fon portföyüne dahil edilme aşamasında, yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen kredi derecelendirme notunun ilk 3 kademesinde nota sahip olunması zorunlu kılındı.

Yatırım yapıldıktan sonraki süreçte ise ilgili derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına düşmemesi esas alındı. Söz konusu araçların derecelendirme notunun yatırım yapılabilir seviyenin altına düşmesi halinde bu araçların fon portföyünden çıkarılması için şirket veya portföy yöneticisi tarafından gerekli işlemlerin tesis edilmesi zorunluluğu getirildi.

Öte yandan, yönetmeliğin kayda alma ücretine ilişkin bölümünde yer alan “Takvim yılı esas alınarak üçer aylık dönemlerin son iş gününde fonun net varlık değeri üzerinden yüzbinde 3 oranında hesaplanacak kayda alma ücreti, izleyen 10 iş günü içerisinde Kurul özel hesabına yatırılarak ilgili dekontların ve hesaplama tablosunun bir örneği Kurul’a iletilir.” maddesinin başına bir cümle eklendi.

Bu cümle ile Borsa İstanbul AŞ tarafından hesaplanan BIST Sınai Endeksi’ni takip etmek üzere kurulan endeks fonlar ile aynı endekste yer alan ihraççıların ihraç ettiği sermaye piyasası araçlarına yatırım yapan ve unvanında sanayi sektörü ibaresine yer verilen fonlar için bu maddede belirtilen oranın sıfır olarak uygulanması sağlandı.

İlginizi Çekebilir;  Bugün Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 18 Mart MB faiz kararı ne olur?

Bu arada, Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yapılan değişiklikler paralelinde, Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde de düzenlemeye gidildi. Böylece söz konusu değişikliklere, tebliğin ilgili maddelerinde de yer verildi.

Bir yanıt yazın

] }