Salı, Mayıs 28, 2024
Ekonomi

BDDK salgın dönemi kararlarında güncellemeye gitti

BDDK’nın resmi internet sitesinde yayımlanan Kurul kararında, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapıldığı anımsatıldı.

Geçmişte alınmış bazı Kurul kararlarının ve talimatların tekrar değerlendirildiği aktarılan kararda, “Değerlendirmeler sonucunda, 30 Eylül’de süresi dolacağı belirtilen kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulamanın devam edilmesine karar verildi.” denildi.

Kararda, bankacılık sektörünün mali bünyesine ilişkin göstergelerin daha şeffaf bir şekilde izlenebilmesini ve olası risklerin daha etkin bir şekilde yönetilebilmesini teminen 17 Haziran’da devreye alınan uygulamalara da değinilerek, şunlar kaydedildi:

“30 Eylül’de süresi dolacağı belirtilen kredilerin donuk alacak sınıflandırılması için öngörülen 90 gün gecikme süresinin, 180 gün olarak uygulanmasına ve 90 günlük gecikmeye rağmen ikinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayırmalarına devam olunmasına ilişkin uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son verilmesi, ancak 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesi kararlaştırıldı.”

İlginizi Çekebilir;  İşsizlik artıyor, borsalarda ralli sona eriyor Hisse Net Grafik, Hisse Analiz

BANKALARIN ÖDEMESİZ DÖNEM TANIMLAMA UYGULAMASI 30 EYLÜL’DE SONA ERECEK

Kurul kararında, gecikme süresinin 180 gün ve finansal kiralama şirketlerince 240 gün olarak uygulanması ve 90 günlük gecikmeye rağmen “Tasfiye Olunacak Alacaklar” hesabına aktarılmayan alacaklar için şirketlerce kendi risk modellerine göre karşılık ayrılmasına devam edilmesi kapsamındaki uygulamanın 30 Eylül’de sonlandırılacağı bildirildi.

Buna karşın 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 91 günden fazla olup 180 günü geçmeyen krediler için uygulamanın şirketlerce aynı şekilde devam edileceği aktarılan kararda, şu ifadelere yer verildi:

“Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4. maddesi kapsamında kredilerin ikinci grupta sınıflandırılması için öngörülen 30 gün gecikme süresinin, birinci grupta izlenen krediler için 90 gün olarak uygulanmasına ve 30 günlük gecikmeye rağmen birinci grupta sınıflandırılmaya devam olunan krediler için ayrılacak karşılıkların, bankaların TFRS 9 kapsamında beklenen kredi zararının hesaplanmasında kullandıkları kendi risk modellerine göre ayrılmasına ilişkin uygulamaya 30 Eylül sonunda son verilmesine ancak 1 Ekim itibarıyla gecikme süresi 31 günden fazla olup 90 günü geçmeyen krediler için söz konusu uygulamaya bankalarca aynı şekilde devam edilmesine karar verildi.”

Kararda, bankalar veya şirketlerce kullandırılan tüketici ve taşıt kredilerinin anapara ve faiz ödemelerinin müşteri talebi doğrultusunda ertelenmesi halinde, bu sürenin vade sınırlarında dikkate alınmamasına ilişkin uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son verileceği belirtildi.

Öte yandan bankaların kart borçlarını öteledikleri süre boyunca kart hamillerinden asgari tutar da dahil olmak üzere alacaklarını talep etmeyerek ödemesiz dönemler tanımlayabilmelerine ilişkin uygulamaya da 30 Eylül itibarıyla son verileceği vurgulanan kararda, “Asgari ödeme tutarı ödenmeyen kredi kartlarının nakit kullanımı veya nakit kullanımıyla mal ve hizmet alımına kapatılmasının, kart çıkaran kuruluşların ihtiyarına bırakılmasına ilişkin uygulamaya 30 Eylül itibarıyla son verilmesi kararlaştırıldı.” denildi.
 

İlginizi Çekebilir;  Ünlü markaları Türkiye’ye giren isimdi! Duayen iş insanı Kerim Gözalan vefat etti

Bir yanıt yazın

] }