Pazartesi, Mayıs 27, 2024
Ekonomi

BDDK: KOBİ tanımına ilişkin sınır 220 milyon TL olarak belirlenecek

BDDK: KOBİ tanımına ilişkin sınır 220 milyon TL olarak belirlenecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sermaye yeterlilik hesaplamasında ortalama kurun kullanımına devam edecek.

BDDK’dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Kurulun 21.12.2021 tarihli toplantısında, 20.12.2021 tarih ve E-24049440- 010.99-36096 sayılı yazı ve ekinin incelenmesi sonucunda; – 16.09.2021 tarihli ve 9795 sayılı Kurul Kararında belirtilen, 23.10.2015 tarihli ve 29511 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Sermaye Yeterliliği Yönetmeliği) uyarınca kredi riskine esas tutar hesaplamasında; parasal varlıklar ile parasal olmayan varlıklardan, tarihi maliyet cinsinden ölçülen yabancı para birimindeki kalemler dışında kalanların Türkiye Muhasebe Standartları uyarınca değerlenmiş tutarları ve ilgili özel karşılık tutarları hesaplanırken, hesaplama tarihinden önceki son 252 iş gününe ait Merkez Bankası Döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılabilmesine yönelik uygulamanın; aksi yönde bir Kurul Kararı alınıncaya kadar, 01.01.2022 tarihinden itibaren, anılan hesaplamada 31.12.2021 tarihi itibariyle gerçekleşen son 252 iş gününe ait Merkez Bankası döviz alış kurlarının basit aritmetik ortalamasının kullanılması suretiyle devam ettirilmesine, – Bankaların sahip oldukları menkul kıymetlerden, işbu Karar tarihi itibariyle “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” portföyünde yer alanların net değerleme farklarının negatif olması durumunda, bu farkların 05.09.2013 tarihli ve 28756 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak ve sermaye yeterliliği oranı için kullanılacak özkaynak tutarında dikkate alınmama imkanı tanınmasına, işbu Karar tarihinden sonra edinilen “Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Menkul Değerler” için anılan Yönetmeliğin mevcut hükümlerinin uygulanmasına devam edilmesine, – Sermaye Yeterliliği Yönetmeliğinin;  3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (vv) bendinde yer alan küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin (KOBİ) tanımına ilişkin sınırın, yurt içi yerleşik için KOBİ’ler açısından 220.000.000 TL olarak belirlenmesine,  6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinin ilk cümlesinde yer alan perakende kredi limitinin 10.000.000 TL olarak belirlenmesine ve yurt dışı yerleşik KOBİ’ler açısından KOBİ’nin bulunduğu ülkenin bankacılık otoritesinin sermaye yeterliliği hesaplamasında kullandığı KOBİ tanımının kullanılmasına, – Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun web sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

İlginizi Çekebilir;  Borsa güne rekorla başladı

Bir yanıt yazın

] }