Penguen Gıda, yüzde 214 oranında bedelli kararı aldı

Halka açık Penguen Gıda’nın (PENGD) bugün (22 Nisan) gerçekleşen yönetim kurulu toplantısında bedelli sermaye artırımına gitme kararı alındı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, mevcut sermayesi 55.600.000 TL olan şirketin, sermayesini bedelli olarak 119.400.000 TL (yüzde 214 oranında) artırarak 175.000.000 TL’ye çıkarma kararı alındığı ifade edildi.

Penguen Gıda’nın kayıtlı sermaye tavanı ise 200.000.000 TL.

Sermaye artırımıyla ilgili şirket tarafından KAP’a gönderilen açıklamanın tamamı şu şekilde:

Şirketimizin 22.04.2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1. Şirketimizin 200.000.000.- TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 55.600.000.- TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakden (bedelli) karşılanması suretiyle %214,748201439 oranında 119.400.000.- TL artırılarak 175.000.000.- TL’ye çıkarılmasına,

2. Mevcut ortakların yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kısıtlanmamasına, ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (1 lot pay için 1 TL nominal değer üzerinden) kullandırılmasına,

3. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının), kullanım süresinin 15 (onbeş) gün olarak belirlenmesine, bu sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, yeni pay alma hakkı kullanım süresinin, izleyen iş günü akşamı sona ermesine,

4. Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan paylar var ise, tasarruf sahiplerine satış duyurusunda ilan edilecek tarihlerde 2 (iki) iş günü süreyle nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil piyasasında satılmasına,

5. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK’nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,

6. Yapılacak sermaye artırımında (A) grubu pay sahiplerine (A) grubu, (B) grubu pay sahiplerine (B) grubu pay verilmesine,

7. İşbu sermaye artırımında ihraç edilecek (A) grubu payların “borsada işlem görmeyen” nitelikte, (B) grubu payların “borsada işlem gören” nitelikte oluşturulmasına,

8. Sermaye artışı ile ilgili tüm operasyonel detayların ve SPK, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’, Takasbank A.Ş. ve diğer tüm kamu ile özel kurum ve kuruluşlar nedinde yapılması gereken bildirim, başvuru ve diğer işlemlerin yürütülmesi ve bununla ilgili gerekli tüm işlemlerin yapılması için Genel Müdürlüğe yetki verilmesine mevcudun oybirliği ile karar verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir