Kervansaray Kot Dışına mı Çıkarılacak?

Borsa İstanbul Bugün KAP ta yaptığı açıklama ile Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. yi uyardı ve Kot dışına çıkarılma için gerekli 3 uyarının birincisini gerçekleştirdiğini belirtti.

GENEL KURUL OLAYLI GEÇMİŞTİ

Payları Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. altı yedi yıldan uzun zamandır sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Şirketin açıklanan “kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi” ilk değil, daha öncede benzer uyarılar alan şirket Aile içi kavga sebebiyle yönetimsel anlamda da büyük sıkıntı içersindeydi. Son yapılan genel kurulda yatırımcıların desteği ile sıkıntıyı erteleyen yönetimin bu uyarı karşısında ne yapacağı merakla bekleniyor.

İLGİLİ HABER

Kervansaray Kot Dışına mı Çıkarılacak? Kervansaray

Kervansaray da Gergin Genel Kurula Yatırımcı DamgasıBAĞIMSIZ DENETÇİ GÖRÜŞ BİLDİRMEKTEN KAÇINMIŞTI

Şirketin 30/04/2020 tarihinde KAP’ta yayınlanan 31/12/2019 tarihli finansal tablolara ilişkin olarak bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş verdiği de hatırlatılan uyarı şirketin geleceği için önemli ip uçları veriyor.

BORÇLAR ÖDENMİYOR, FİNANSMAN SIKINTISI SÜRÜYOR

Şirketin finansal, kamu ve personel borçlarını vadesinde ödeyememesi sebebiyle alacaklıların hukuki takiplere başlamış olması, Şirketin hasılatında ve aktifinde önemli paya sahip olan varlıklarının icra takibine konu olması veya devrinin söz konusu olması, alacaklarının vadesinde tahsil edilememesi ve borçlarının vadesinde ödenememesi nedenleriyle,  Şirketin Kotasyon Yönergesinin “Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması” özellikle uyarı metninde öne çıkıyor.

GELİRLER ŞİRKET DIŞINA MI ÇIKARILIYOR?

Son yapılam genel kurulda Selim Sayılgan tarafından gündeme getirilen ve yönetime soru olarak yöneltilen otellerin gelirlerinin nereye aktarıldığı ile ilgili durum hala gizliliğini koruyor. Genel kurulda sorulan sorulara yanıt verilip verilmediği ve ne şekilde verildiği ile ilgili şirket tarafından yapılan bir açıklama bulunmuyor.

Borsa İstanbul tarafından KAP ta yapılan açıklama şu şekilde;

Payları Yakın İzleme Pazarı’nda işlem görmekte olan Kervansaray Yatırım Holding A.Ş. (Şirket) ile ilgili olarak;

–    Şirketin 17/04/2019, 11/11/2019, 25/11/2019 ve 11/12/2019 tarihli özel durum açıklamalarını gecikmeli olarak yapmış olması nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesinin (Yönerge) “Ortaklığın kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmediğinin tespit edilmesi” şeklindeki 23/1-a maddesi kapsamında uyarılmasına ve bu uyarının, Kotasyon Yönergesinin “Kotta Kalma Şartları” başlıklı 32/1-a maddesinde yer alan, bir takvim yılı içinde kamuyu aydınlatma yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 3 defa uyarılması halinde kotta kalma koşulunun kaybedileceğine yönelik olarak düzenlenen hüküm kapsamında 1. uyarı olarak değerlendirilmesine,

–   Şirketten istenen bilgi ve belgelerin Borsaya eksiksiz olarak verilmemiş olması nedeniyle, Şirketin Kotasyon Yönergesinin “Borsaca istenecek bilgilerin verilmemesi” şeklindeki 23/1-b maddesi kapsamında uyarılmasına,

–     Şirketin 30/04/2020 tarihinde KAP’ta yayınlanan 31/12/2019 tarihli finansal tablolara ilişkin olarak bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçınma şeklinde görüş verdiği de dikkate alınarak, Şirketin finansal, kamu ve personel borçlarını vadesinde ödeyememesi sebebiyle alacaklıların hukuki takiplere başlamış olması, Şirketin hasılatında ve aktifinde önemli paya sahip olan varlıklarının icra takibine konu olması veya devrinin söz konusu olması, alacaklarının vadesinde tahsil edilememesi ve borçlarının vadesinde ödenememesi nedenleriyle,  Şirketin Kotasyon Yönergesinin “Ortaklığın faaliyetlerini devam ettiremeyecek seviyede finansman sıkıntısına düşmüş olması” şeklindeki 23/1-d maddesi kapsamında uyarılmasına

karar verilmiştir.

] }

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir